Panoráma Podbiela
Panorámy Podbiela
Naši sponzori
Podbiel
Urbár Podbiel
SKI VITANOVA
PANASONIC
DREVODOM
AA-AUTODIELY
MK SPORT
OUTDOOR WORLD
Môj e-mail
Ľubomíra Kudzbelová kudzbelovalubka@centrum.sk

Výročná členská schôdza 2020

Dňa 12. januára 2020 sa uskutočnila výročná členská schôdza Cykloturistického klubu Podbiel, na ktorej sa zúčastnilo 29 členov. Úvodným slovom ju otvorila jeho predsedníčka Ľubomíra Kudzbelová. Nasledovala minúta ticha, ktorou sme si uctili pamiatku zosnulej členky cykloklubu. Po nej sa schválil rokovací poriadok a zapisovateľ. V ďalšom bode Ľubomíra Kudzbelová zrekapitulovala zrealizované akcie, zhodnotila činnosť klubu v roku 2019 a v mene výboru odmenila najaktívnejších členov, ktorí sa podieľali na brigádach. Správu o hospodárskej činnosti prečítal Bc. Pavol Kudzbel, ktorú členovia jednohlasne schválili. Výbor cykloklubu aj na rok 2020 ostal v starom zložení. Po schválení nového plánu podujatí predsedníčka poďakovala členom za ich účasť, zaželala im všetko najlepšie do nového roku 2020 a ukončila oficiálnu časť schôdze. Následne sa všetci prítomní pustili do spoločnej výbornej večere, ktorú zabezpečila reštaurácia p. Korčušku.

Text: Ľubka Kudzbelová 

Foto: Mirka Bullová       

Blahoželáme
Návštevnosť stránky
Návštevnosť krajín
free counters