Panoráma Podbiela
Panorámy Podbiela
Naši sponzori
Podbiel
Urbár Podbiel
SKI VITANOVA
PANASONIC
DREVODOM
AA-AUTODIELY
MK SPORT
OUTDOOR WORLD
Môj e-mail
Ľubomíra Kudzbelová kudzbelovalubka@centrum.sk

Výročná členská schôdza

Výročná členská schôdza sa konala 25. januára 2019. Okrem veľkého počtu členov sa zúčastnili našej schôdze aj noví členovia Majka a Janko L.Programom výročnej schôdze bolo bilancovanie uplynulého roku 2018. Schôdzu otvorila predsedkyňa  cykloturistického klubu Ľubomíra Kudzbelová. Privítala členov a po slávnostnom prípitku a schválení programu pokračovala v správe o činnosti klubu. Zhodnotila aktivity a akcie klubu v minulom roku, informovala členov o podaní grantového  programu Zelené oázy. Správu o hospodárskej a finančnej činnosti cykloturistického klubu predniesla Ing. Iveta K. Po schválení správy o hospodárskej činnosti za rok 2018 bol zvolený výbor na rok 2019. V ďalšom bode programu sme si stanovili plán činností na rok 2019 a schválili doplnky do stanov. Na záver nasledovala diskusia a poďakovanie všetkým členom za účasť a celoročnú prácu v cykloturistickom klube.

Text: Foto: Ľubka Kudzbelová 

Blahoželáme
Návštevnosť stránky
Návštevnosť krajín
free counters